Översättningar

Att översätta texter är en annan sorts utmaning än att skriva själv. Det gäller att väga och värdera orden så att de verkligen uttrycker det författaren velat säga. Men det handlar också om att hitta en ton och en språklig rytm som bär.

För mig som är van att skriva egna texter är det lärorikt att översätta, att låta formen styra över innehållet istället för tvärtom.