Landet Innanför

För inte så länge sedan levde de mitt ibland oss. Trollen i skogarna, älvorna vid kärret och vättarna intill människornas hus. Men vart har de nu tagit vägen?

Det kan du läsa om i min serie om Landet Innanför.  Det är dit de har flyttat, alla folktrons väsen. Älvorna, trollen och jättarna bor där sedan lång tid; häxorna vet man aldrig var man har. Tomtarna kom sent omsider, när småjordbruken lades ner och de blev överflödiga. Nu, i våra dagar, har också människor börjat flytta in. Fler och fler vill bort från jäkt och stress. Från mun till mun sprids hemligheten om det inre landet och bara Rådet bestämmer vem som får komma in.

”Där blandas på ett märkligt vis de vanliga äventyren och striderna mellan gott och ont med element från svenska sagor – allt från Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf till folksägner och sagor om troll och andra skogsvarelser – och civilisationskritik.”

Kajsa Öberg Lindsten/ Göteborgs-Posten