Del 3: Smugglarens hemlighet

Det är höst och det kommer ett brev som kallar Samuel till skolan. Hur ska det nu gå? Tänk om han inte får vara kvar hos Mäster Skräddare? Samuel slits mellan skolan och skrädderiet, han får arbeta  hårt för att hinna med båda delarna. Halva veckan bor han hos moster Emma på Stigberget och halva på skrädderiet inom vallgraven. I skolan träffar han August, en vän från Barnhuset, som mobbas av de äldre pojkarna. Det är tur att de har lärt känna Smugglaren. Men vem är han egentligen? Vad gömmer han i grottan? Och varför ger han bort så mycket till de fattiga?

”Liksom i de tidigare böckerna i serien finner Samuel ett magiskt föremål som hjälper honom att hitta rätt väg i livet. I den här boken handlar det om en magisk kikare. Kikaren leder Samuel ända fram till svaret på gåtan var hans mor befinner sig. Historien är spännande och fartfylld. Texten är välformulerad och innehåller mycket dialog, som gör den lättläst.”

Susanne Eek/ Btj