Köp & låna

Nyare titlar finns att köpa i den fysiska bokhandeln eller hos nätbokhandlare. E-böcker har längre livslängd, de finns alltid tillgängliga hos nätbokhandlare, t ex HÄR.

Alla mina böcker finns att låna på bibliotek. E-böcker lånar du t ex från Göteborgs Stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek eller Stockholms stadsbibliotek – eller från ditt lokala bibliotek.

OBS e-böcker läser du allra bäst på en riktig LÄSPLATTA, men det går också bra på en surfplatta eller i en mobiltelefon.