Smugglarens hemlighet

 

Samuel vet inte mycket om sina föräldrar, bara att mamma lämnade honom hos moster Emma när han var fyra år. Genom alla tre böckerna söker han ledtrådar till sitt ursprung. En novemberdag hittar Samuel en tubkikare i leran. Det är fantastiskt att titta i den, faktum är att man ser bortom det som syns för ögat! Kikaren ger några viktiga pusselbitar om vem som var hans far och kanske är det den som ordnar så att Samuel till sist får ett brev från sin mor. Smugglarens hemlighet handlar om sorg och saknad. Ingen går fri. Därför är Mäster Skräddare deprimerad varje höst och därför gömmer Smugglaren något hemligt i sin innersta grotta.

Rabén&Sjögren 2007

ISBN 978-91-29-6630-4

“Ljusen från stadens lyktor skymtade redan. Små eldprickar i skymningen. Ingen av dem sa något på en lång stund. Sedan frågade August om det där med tionde. Vad det betydde? Och Samuel förklarade att det var skatt som skulle gå till att hjälpa de fattiga. Om det nu betydde samma sak för en smugglare …

Innan de skildes åt hade de i alla fall bestämt att gå tillbaka till grottan någon gång när ingen var där.

– Jag vill se vad som finns i den inre grottan, sa August, och det riktigt hördes på rösten hur ögonen glittrade.”


Det är höst och det kommer ett brev som kallar Samuel till skolan. Hur ska det nu gå? Tänk om han inte får vara kvar hos Mäster Skräddare? Samuel slits mellan skolan och skrädderiet, han får arbeta  hårt för att hinna med båda delarna. Halva veckan bor han hos moster Emma på Stigberget och halva på skrädderiet inom vallgraven. I skolan träffar han August, en vän från Barnhuset, som mobbas av de äldre pojkarna. Det är tur att de har lärt känna Smugglaren. Men vem är han egentligen? Vad gömmer han i grottan? Och varför ger han bort så mycket till de fattiga?


RecensionerRec._Smugglarens....html