Översättning/textbearbetning

Palko

av Katalin Szegedi

 

Originalets titel:

“Palko”, Csimota Books, Budapest,

Ungern 2013.

Palko föddes en kall natt i oktober när månen var ny. Kanske var det därför han blev lika tunn som en månskära.”


Palko är liten och smal som nymånen, medan Lenka är rund som solen. Han älskar att läsa, hon ritar hela tiden. Boken om Palko är en parallell till berättelsen om Lenka, nu sedd ur Palkos perspektiv. Precis som i ”Lenka” finner de två varandra och bestämmer att de ska fortsätta leka nästa dag.


Berättelserna om Lenka och Palko handlar om vänskap och om att duga som man är.

Felis Förlag 2013

ISBN 978-91-978308-3-6

Råöversättning från ungerskan av Maria Larsson.

Textbearbetning och svensk gestaltning av Maud Mangold.