Kokongs långa resa

 

Kabusa Böcker  2011

ISBN 978 91 7355 159 5

Stinsen lyfter och skakar,

han vrider och vänder.

I knytet är det nån som vaknar,

vad är det som händer?


Men lilla kåldolma, vad gör du där

alldeles ensam i vinterkvällen.

Inte kan jag väl lämna dig här,

på hyllan av alla ställen.


Någon har med tunga steg gått för att lämna bort sitt lilla knyte - någon annan hittar det på en helt annan plats. Kokongs långa resa handlar om att lämna ett land och hitta tryggheten någon annanstans.

Kokong möter motvilligt den nya världen. Det krävs både tid och kärlek innan han törs lita på stinsen som tar sig an honom. Men sen blir de vänner!

Det går fort att gå tillbaka,

kurvorna blir raka.

Kokong kan känna mot sin kind

en glad och vänlig vind.


Handen som håller är varm och trygg.

På vintern finns det inga mygg.

När man får sällskap av en vän

blir hela världen snäll igen.

Bilder: Sassa Buregren

RecensionerRec._Kokongs_langa.html