Kikkuli förlag  2014

ISBN 978-91-89610-93-4

Hur gör man för att fånga ljuden?

Har de smak eller lukt?

Kan man se dem när de fladdrar förbi?


Tänk om det går att hålla ett litet ljud

i en kupad hand.

Och tänk om det kittlas - eller nyps?


Flingan får nästan plats i en blåklocka.

Hennes värld är så tyst att hon inte ens

kan höra när åskan dånar. Det är ensamt

och Flingan undrar så mycket över ljuden. En dag möter hon en humla som ger henne svaren. Med en magisk mössa kan hon höra allt, både de vackra ljuden och de hemska.


Flingan är en saga för de minsta.

Den vänder sig till barn med nedsatt

hörsel eller barn som möter hörsel-

skadade i sin vardag.

Bilder: Sassa Buregren

RecensionerRec._Dromkatt.html